dilluns, 3 de maig de 2010

- Suspensió del Trofeu Primavera

El Club Marítim del Molinar de Llevant comunica la suspensió del Trofeu Primavera, que s'havia de celebrar el proper 20 de juny, pel dragat interior de les seves intal·lacions.