dimecres, 23 de març de 2011

- Taula rodona Museu Marítim

Ahir vespre, al casal Ca'n Alcover es va celebrar la taula rodona per tractar el tema del Museu Marítim a la qual hi assistiren Jaume Rosselló (Esquerra Republicana de Catalunya), Marina Crespí, Partit Socialista de Mallorca-Iniciativa Verds), Miquel Gual (Entesa per Mallorca)  i Josep Franco (Convergència per les Illes), amb en David Oliver com a moderador del debat.
Malauradament no hi assistí cap representant del Partit Popular, Partit Socialista de les Illes Balears i d'Esquerra Unida, tot i que se'ls hi va enviar la corresponent convidada. Es veu que la cosa no anava amb ells.
El que pareix clar que, davant la crisi i la falta de doblers de l'administració, de moment el museu és un tema de difícil solució i més per a les formacions polítiques d'ambit estatal. Esperem que quan se n'adonin encara hi hagi qualque element del nostre patrimoni marítim per poder exposar-lo.
 Al pas que anam la cosa no està per tirar coets, atès que el darrer inventari ha palesat una minva d'embarcacions tradicionals del 43 % respecte a l'anterior efectuat no fa gaire anys.