dimarts, 29 d’abril de 2014

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Es convoca a tots el socis i afeccionats a la vela llatina a la reunió en SESSIÓ ORDINÀRIA de l’Assemblea GENERAL, que tindrà lloc dia 10 de maig de 2014, al local social del Club Nàutic Cala Gamba, a les 11:00 h, i d’acord el següent
 
ORDRE DEL DIA 
1) Informe de la Junta Directiva.

2) Canvis a la Junta Directiva

3) Precs i preguntes.
 
Palma, a 26 d’abril de 2014
 
LA JUNTA DIRECTIVA