dijous, 13 de novembre de 2014

PROGRAMA DE RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI MARÍTIM TRADICIONAL DE MALLORCA


Mitjançant el Taller de mestres d’aixa, el Consell de Mallorca vol promoure la restauració i la posterior posada en funcionament de les embarcacions tradicionals de Mallorca construïdes amb fusta seguint les tècniques pròpies dels mestres d’aixa de l’illa, respectant-ne la tipologia originària i potenciant la utilització de les tècniques i els materials tradicionals.
Aquestes tasques es faran seguint un ordre de prelació de restauració durant els anys 2014-2017.